Loading...
Loading...
Loading...

PROGRAMA KIT DIGITAL COFINANCIADO POR LOS FONDOS NEXT GENERATION (EU)
DEL MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILENCIA


Business Intelligence i Analítica

Les nostres solucions per a aquesta categoria del Kit Digital:

Dashboards de control del negoci

 • Construcció de Dashboards a partir de consultes estratègiques a fonts de dades de sistemes de gestió empresarial ERP, CRM, …
 • Serveis que s'implanten:
  • Captura de requeriments
  • Construcció de consultes als sistemes de gestió
  • Construcció de Dashboards amb frameworks de gràfiques: https://observablehq.com/@d3/gallery
  • Integració a la Intranet utilitzant frameworks de javascript (Angular, Vue, React)
  • Generació d'alarmes
  • Enviament de notificacions d'Alarma (email, servei web)

Implantació i un any de manteniment des de 8.000 € 


Sistema de suport als ERP per accedir a dades

 • Construcció de recursos per a cerca de dades, per Intranets i Web. Vinculació a creació de contingut per a la millora de la indexació als cercadors.
 • Serveis que s'implanten:
  • Construcció de bases de dades indexades per facilitar la cerca.
  • Creació de cercadors sobre la base de facetes
  • Instal·lació d'indexadors de text i metadades.
  • Automatització
  • Presentació en entorn Intranet

Implantació i un any de manteniment des de 6.000 € 


Funcionalidades y servicios

 • Integració de dades amb altres bases de dades: tindràs accés a altres bases de dades i la realització de comparacions amb les dades exposades.
 • Emmagatzematge de dades: disposareu d'una capacitat d'emmagatzematge com a mínim d'1 GB per usuari.
 • Creació de panells de dades estructurats i visuals: comptaràs amb panells de dades personalitzats amb dades rellevants i diferents formes de visualització.
 • Exportació de dades: podràs exportar dades a imatges o documents d'Excel, creant sinergies i compatibilitats amb diferents programes que utilitzis comunament. podrás exportar datos a imágenes o a documentos de Excel, creando sinergias y compatibilidades con distintos programas que utilices comúnmente.