Loading...
Loading...
Loading...

PROGRAMA KIT DIGITAL COFINANCIADO POR LOS FONDOS NEXT GENERATION (EU)
DEL MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILENCIA


Factura electrònica

Les nostres solucions per a aquesta categoria del Kit Digital:

Integració de factura electrònica amb ERP

 • Mòduls i/o adaptacions per a la integració de la factura electrònica als ERP Dolibarr ERP o ERPNext.
 • Enllaç amb mòduls de factures, enviament de factures per email.
 • Generació d'arxius en format factura electrònic
 • Signatura digital de factures.
 • Consultes de factures emeses facturae.

Implantació integrada de la factura electrònica a ERP amb un any de suport i de servei inclosos des de 1.100 €

Mòdul de factura electrònica

 • Podeu funcionar com a mòdul independent.
 • Podeu comunicar-vos via API amb altres sistemes.
 • Disposa d'emmagatzematge propi, gestió de productes, serveis i clients amb les vostres dades.
 • Generació de factures en PDF, i Factura-e
 • Signatura electrònica de factures.
 • Enviament de factures per email
 • Històric de factures
 • Emmagatzematge inclòs.
Implantació mòdul independent factura electrònica inclòs suport i manteniment 1 any des de 1.800 €

Funcionalitats i serveis possibles Kit Digital

 • Factures en format estructurat: tindràs la possibilitat d'emetre factures en formats estructurats, almenys en format FACTURA-E, per facilitar-ne el tractament automatitzat.
 • Factures il·limitades: podràs emetre un nombre il·limitat de factures.
 • Clients il·limitats: tindràs la capacitat d'enviar factures a un número il·limitat de clients.
 • Productes o serveis il·limitats: podràs crear un nombre il·limitat de productes i/o serveis facturables dins del catàleg.
 • Enviament de factures per correu electrònic: la solució implantada per l'agent digitalitzador de la vostra elecció us permetrà enviar factures directament per correu electrònic.
 • Personalització de factures: les factures seran personalitzables, incloent la selecció del teu logotip.
 • Còpia de seguretat periòdiques: podràs fer còpies de seguretat, amb possibilitat d'una periodicitat diària.
 • 1GB Emmagatzematge/Històric de factures: tindràs un emmagatzematge d'almenys 1GB per a les factures.
 • Integració amb altres solucions: la solució haurà de disposar d'APIs o Web Services per integrar-les amb altres eines, així com permetre la càrrega de dades de manera manual.
 • Control de venciment de les factures: tindreu un sistema de control del venciment de les factures.
 • Compliment: podràs assegurar el compliment de la normativa aplicable, en concret el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació del Reial decret 1619/2012, així com qualsevol normativa aplicable.