Loading...
Loading...
Loading...

PROGRAMA KIT DIGITAL COFINANCIADO POR LOS FONDOS NEXT GENERATION (EU)
DEL MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILENCIA

Gestió de clients

Les nostres solucions per a aquesta categoria del Kit Digital:

Vtiger CRM

 • Podràs gestionar clients i clients potencials, fer campanyes de màrqueting i obtenir i seguir clients potencials (LEADS).
 • Podràs seguir les oportunitats i convertir els teus clients potencials en clients. Presentar propostes i fer un seguiment de tots els contactes comercials.
 • Tindràs una gestió documental i agenda amb enllaços als clients, propostes, pressupostos, seguiment i documentació adjuntes.
 • Disposeu d'alertes per a reunions, venciments de propostes, etc.
 • Disposareu d'informes de clients potencials, clients, oportunitats, pressupostos, etc.
 • Fàcil visualització en dispositius mòbils (responsive).
 • Basat en Vtiger CRM (Open source)
 • Es pot interactuar mitjançant API amb altres processos externs.

Implementació i primer any de manteniment des de 3.500 €

CRM integrat a ERPNEXT

 • Gestion de clients potencials, leads, campanyes i pressupostos.
 • Seguiment i informes.
 • Responsivament.
 • Integrat a les altres gestions de processos d'ERPNEXT open source.

Implementació i primer any de manteniment, juntament amb implantació d'ERPNEXT des de 2.500 €

CRM integrat a ERP Dolibarr

 • Gestion de clients potencials, leads, campanyes i pressupostos.
 • Seguiment i informes.
 • Responsivament.
 • Integrat a les altres gestions de processos de Dolibarr open source.

Implementació i primer any de manteniment , juntament amb implantació de Dolibarr ERP des de 2.000 €

Funcionalidades y servicios

 • Gestió de clients: seràs capaç d'emmagatzemar i consultar les dades de cadascun dels teus clients, des de la seva alta com a oportunitat de negoci, i simular la compra de productes o la contractació de serveis.
 • Gestió de Clients potencials (Leads): podràs donar d'alta nous Leads manualment o mitjançant una importació per fitxer. Les dades associades als Leads et permetran la gestió comercial amb l'objectiu de convertir-les en clients. Addicionalment podreu parametritzar regles de negoci per a l'assignació de Leads segons diferents criteris.
 • Gestió d'oportunitats: tindreu la possibilitat de gestionar totes les oportunitats de negoci que comportin l'enviament al client potencial o Lead d'ofertes i pressupostos. A més, podreu comprovar l'estat de cada oportunitat (en anàlisi, oferta presentada, en negociació, guanyades, cancel·lades, etc.).
 • Accions o tasques comercials:  l'eina implantada per l'agent digitalitzador de la teva elecció et permetrà crear accions i tasques comercials, tant manualment com automàticament.
 • Reporting, planificació i seguiment comercial: podreu fer seguiment mitjançant indicadors (KPI´s), llistat d'oportunitats, i altres, amb diferents nivells d'agregació d'informació en funció de les vostres necessitats. Podràs també generar informes per al seguiment i monitorització de la teva activitat comercial, contemplant ràtios d'eficiència, estat de fases, pipeline i altres atributs mesurables (com a productes, cotitzacions, etc.), i segons els canals, perfils, rols i/o fases comercials. Aquests informes podran mostrar, almenys, dades mensuals, acumulades i/o comparatives entre diferents exercicis comercials.
 • Alertes: seràs capaç de visualitzar Alertes de Clients en format gràfic de diferent tipologia (icones, missatges emergents, etc.).
 • Gestió documental: la solució inclourà un programari per a la gestió centralitzada de la documentació capaç d'inserir i/o vincular documents tant relatius a la teva activitat comercial, com els proporcionats pels mateixos clients.
 • Disseny Responsive: tindràs una interfície funcional en tot tipus de dispositius.
 • Integració amb diverses plataformes: disposaràs d'APIs o Web Services per consolidar la informació i dades de tota la teva empresa.dispondrás de APIs o Web Services para la consolidación de la información y datos de toda tu empresa.