Loading...
Loading...
Loading...

PROGRAMA KIT DIGITAL COFINANCIADO POR LOS FONDOS NEXT GENERATION (EU)
DEL MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILENCIA

Kit Digital

Coneix el programa

¿Qué és?
El Kit Digital és una iniciativa del Gobern d'España, que té com a objetiu subvencionar la implantació de solucions digitals disponibles en el mercat per aconseguir un avanç significatiu en el nivell de maduresa digital.

A qui va dirigit?

Les soluciones digitales que proporciona el Kit Digital están orientades a las necessitats de les petites empresas, microempreses i treballadors autònoms, que pertanyin a qualsevol sector o tipologia de negoci.

Categoríes de solucions digitals