Loading...
Loading...
Loading...

PROGRAMA KIT DIGITAL COFINANCIADO POR LOS FONDOS NEXT GENERATION (EU)
DEL MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILENCIA


Gestió de processos

Les nostres solucions per a aquesta categoria del Kit Digital:

Construcció de gestors d'esdeveniments de negoci a Cloud

 • Sistemes de gestió d'esdeveniments per donar suport a la integració de sistemes:
  • Enviament de factura després del pagament
  • Activar un compte de correu electrònic després d'un alta de treballador
  • Eliminar permisos dusuari després de la baixa dun treballador
  • Activar sistema de benvinguda després d'alta d'un nou treballador al programa de RRHH.
 • Serveis que s'implanten:
  • Integració dels processos d'Intranet per generar esdeveniments
  • Posada en marxa d'un gestor d'esdeveniments als principals Clouds (AWS, Azure, GoogleCloud)
  • Programació d'alarmes
  • Construcció de consultes de negoci sobre el sistema d'esdeveniments
  • Notificació de les alarmes (email, web service)

Implantació i un any de manteniment des de 5.000 €

Dolibarr ERP

 • Sistema de gestió empresarial modular. Basat en Dolibarr ERP (Open source).
 • Pot incloure mòduls de Clients, Proveïdors, Stock, Comercial, Facturació, Comptabilitat, Agenda, gestió documental, gestió de productes, contractes. Entre d'altres.
 • Es pot integrar amb altres mòduls externs.
 • Es pot comunicar amb API amb processos externs.
 • Podem adaptar i programar mòduls específics.
 • La implantació inclou:
  • Estudi configuració i posada en marxa dels mòduls convinguts.
  • Adaptació d'impresos i regles de negoci.
  • Programacio addicional si s'acorda.
  • Suport i formació.

Implantacio, formació, posada en marxa i manteniment primer any ( 2 usuaris, backup i actualitzacions ) des de 6.000 €

ERPNEXT ERP

 • Sistema de gestió empresarial modular. Basat en ErpNext (Open source)
 • Pot incloure mòduls de Clients, Proveïdors, Stock, Comercial, Facturació, Comptabilitat, Agenda, gestió documental, gestió de productes, contractes. Especialment indicat per a gestió de projectes amb Kanban i per a gestió de producció. Entre d'altres.
 • Es pot integrar amb altres mòduls externs.
 • Es pot comunicar amb API amb processos externs.
 • Podem adaptar i programar mòduls específics.
 • La implantació inclou:
  • Estudi configuració i posada en marxa dels mòduls convinguts.
  • Adaptació d'impresos i regles de negoci.
  • Programacio addicional si s'acorda.
  • Suport i formació.

Implantacio, formació, posada en marxa i manteniment primer any ( 2 usuaris, backup i actualitzacions ) des de 9.000 €

Gestió de processos a mida

 • Mòduls a mida de gestió de processos, integrats amb mòduls propis o externs de comptabilitat, facturació, productes, gestió de projectes, etc.

Implantació, formació, posada en marxa i manteniment primer any des de 5.000 €

PeluPlus - Digitalització de Salons de Perruqueria i Bellesa

 • PeluPlus està orientat a facilitar la gestió diària de Salons de Perruqueria i/o Estètica o Salons de Bellesa, portant un control al minut dels clients que s'està atenent, qui els atén i quins serveis i productes s'estan aplicant.
 • També inclòs a PeluPlus, podem trobar un seguiment de tractaments per client, consultar historials, registrar bons de consum i moltes altres prestacions.
 • Disposa de mòduls addicionals i es pot implantar a un saló o un grup de salons o empreses.

Implantació, formació, posada en marxa i manteniment primer any ( 1 saló - 2 usuaris ) des de 800 €

Funcionalitats i serveis

 • Digitalització i/o automatització de processos i fluxos de treball: tindràs digitalitzats i/o automatitzats processos com:
  • Comptabilitat/finances: comptes per cobrar/per pagar, gestió d'actius i generació de tancaments i balanços, etc.
  • Facturació: automatització dels processos de facturació amb la generació de pressupostos, albarans i factures.
  • Projectes: control de pressupostos, costos, estimacions, optimització dels recursos, etc.
  • Inventari: previsió, nivells d'estoc, trameses, distribucions, devolucions i cancel·lacions, etc.
  • Compres i pagaments: gestió de comandes de compra i proveïdors.
  • Recursos humans: gestió dels recursos humans, nòmines, etc.
  • Logística: gestió de flotes i rutes, entre d'altres.
 • Integració amb diverses plataformes: la solució disposarà d'APIs o Web Services per integrar-les amb altres eines.
 • Actualitzable: accediràs a actualitzacions de la solució amb noves versions.
 • Escalable: si la vostra empresa creix o canvia estructuralment, la solució s'adaptarà a aquests canvis.
 • Compliment: podràs assegurar el compliment de la normativa aplicable, en concret del Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació del Reial decret 1619/2012, així com qualsevol normativa aplicable.